รับวางระบบ WiFi สำหรับอพาร์ทเมนท์ หอพัก คอนโดมิเนียม บริษัท ห้างร้าน ที่พักอาศัยส่วนตัว

                                                   คุณนก 095-6806207,คุณยุ้ย 093-8868804  sysolution  sysale@live.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  -   บริการติดตั้งอินเตอร์เน็ตหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ด้วยระบบไวไฟ

              -   รับวางระบบอินเตอร์เน็ตไวไฟหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ด้วยเซิร์ฟเวอร์ 1 U. หรือเราเตอร์ไมโครติก     
             เพื่อเพิ่มความเสถียรในการใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ให้ค้างหรือหลุดบ่อย   โดยตัวระบบจะมีตัวตั้งเวลา
             ปิดเปิดแอคเซสพอยต์ไม่ให้ค้าง    ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้บางห้องพักไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้                 

              -   อินเตอร์เน็ตหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ใช้ตัวแอคเซสพอยตในการกระจายสัญญานอินเตอร์เน็ตให้
             ลูกค้าตามห้องพักอาศัยต่างๆ   โดยระบบจะมีคุณสมบัติดังนี้


 
                                          
      

     

      รายชื่อลูกค้าที่ได้รับการติดตั้งระบบ

 
วีเอแมนชั่น_เทพารักษ์
 
สิรสัณห์เพลส_ศาลายา
 
สุรณีเพลส_เพชรเกษม
       
                   
 

บริษัทเจเเอนด์ดับบลิว

 
บริษัทจีเเอนด์อาร์
 
บริษัทฝาหมินเพลส
 
   
                   

      

 

                          

                      วีเอแมนชั่น-เทพารักษ์                             สุรณีเพลส-เพชรเกษม                                   สิรสัณห์เพลส-ศาลายา 

Copyright@2008 SY Solution. All rights reserved.